Con người Minh Việt

Đạt được sự thành công và lớn mạnh cho tới nay, Minh Việt không thể không vinh danh những đóng góp nhiệt thành của toàn bộ từng cá nhân làm việc với công ty từ những ngày đầu tiên. Trải qua hai thập kỷ, Minh Việt vô cùng may mắn có hơn 300 thành viên, những người không chỉ có niềm đam mê với lĩnh vực chuyên môn mà còn luôn mong muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ xe vận chuyển.

Ban giám đốc

Giới thiệu: Ban giám đốc Minh Việt bao gồm 5 thành viên chủ chốt. Cùng với kiến thức chuyên môn từ 10 năm trở lên, mỗi thành viên đều mong muốn được cống hiến cho thành công trên từng chuyến đi của khách hàng. Kết hợp lại, họ trở thành linh hồn của Minh Việt, mang đến sự vững bền cho thương hiệu công ty cho tới nay.
Trách nhiệm: Giữ vai trò hoạch định chiến lược cho công ty. Mỗi vị trí sẽ chịu giám giát từng nhiệm vụ liên quan tới kinh doanh, marketing, tài chính, đầu tư. Tổng giám đốc sẽ là người kiểm soát chung và nhận định phương hướng phát triển.
Mục tiêu: Mang lại công việc ổn định, lâu dài cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, tạo tình đoàn kết và gắn bó trong tập thể Minh Việt.

Giới thiệu phòng ban

Giới thiệu: Công ty Minh Việt bao gồm 5 bộ phận chính: Kinh doanh, Điều hành, Trung tâm Vận tải, Kế toán và Hành chính-Nhân sự.
Trách nhiệm: Phòng kinh doanh và Điều hành sẽ nhận chương trình và điều phối hệ thống hơn 300 xe của Minh Việt. Phòng kế toán có chức năng kiểm soát tài chính, nguồn vốn đầu tư xe và cân đối thu chi. Hành chính-nhân sự chính là tiếng nói của Minh Việt. Đây là nơi quản lý toàn bộ các văn bản, quy định của Bộ giao thông liên quan đến an toàn dành cho xe và lái xe.
Mục tiêu: Ổn định và tăng cường nguồn khách, điều hành xuyên suốt đội ngũ lái xe. Đảm bảo nguồn vốn tài chính vững bền, tuyên truyền, thực hiện đúng các quy định dành cho kinh doanh phục vụ khách du lịch và hoàn thành đầy đủ lợi ích cho toàn bộ nhân viên công ty Minh Việt.

Trung tâm vận tải

Giới thiệu: Đây là nơi làm việc trực tiếp với các anh em lái xe, đảm bảo sự an toàn cho toàn bộ các phương tiện và cung cấp các dịch vụ phụ trợ cho khách hàng.
Nhiệm vụ: Trực tiếp tuyển dụng lái xe, thử tay lái và lựa chọn những lái xe phù hợp với công việc tại Minh Việt. Bên cạnh đó, kết hợp với các phòng ban còn lại để đào tạo các lái xe phục vụ tất cả các dòng khách của Minh Việt. Ngoài ra, đây là nơi quản lý toàn bộ phương tiện của công ty, sửa chữa và bảo dưỡng dàn xe phục vụ hàng ngày tại Minh Việt.
Mục tiêu: Đảm bảo đội ngũ lái xe nghiêm túc, chuyên nghiệp trong khi phục vụ khách. Đảm bảo được phương tiện an toàn cho các lái xe yên tâm làm việc.

Đội ngũ lái xe Minh Việt

Giới thiệu: Với số lượng lên tới hơn 300 lái xe, Minh Việt là một trong số những công ty xe có số lượng xe và lái xe đứng đầu tại khu vực miền Bắc. Với nhiều dòng xe đa dạng từ 4 – 45 chỗ, đây là một trong những ưu thế để chúng tôi có thể phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng.
Trách nhiệm: Đội ngũ lái xe là những người hàng ngày trực tiếp phục vụ khách hàng của mọi quốc gia. Các lái xe có trách nhiệm phục vụ khách theo đúng lịch trình, hỗ trợ khách trong quá trình phục vụ. Bên cạnh quá trình phục vụ khách, các lái xe là những người luôn theo sát phương tiện của mình. Sau mỗi hành trình, lái xe sẽ là người kết hợp cùng đội ngũ trung tâm vận tải để kiểm soát lại phương tiện.
Mục tiêu: Đảm bảo an toàn trong điều khiển phương tiện, giúp khách hàng cảm thấy yên tâm và thoải mái trong khi di chuyển.