Trung tâm vận tải

Giới thiệu: Đây là nơi làm việc trực tiếp với các anh em lái xe, đảm bảo sự an toàn cho toàn bộ các phương tiện và cung cấp các dịch vụ phụ trợ cho khách hàng.
Nhiệm vụ: Trực tiếp tuyển dụng lái xe, thử tay lái và lựa chọn những lái xe phù hợp với công việc tại Minh Việt. Bên cạnh đó, kết hợp với các phòng ban còn lại để đào tạo các lái xe phục vụ tất cả các dòng khách của Minh Việt. Ngoài ra, đây là nơi quản lý toàn bộ phương tiện của công ty, sửa chữa và bảo dưỡng dàn xe phục vụ hàng ngày tại Minh Việt.
Mục tiêu: Đảm bảo đội ngũ lái xe nghiêm túc, chuyên nghiệp trong khi phục vụ khách. Đảm bảo được phương tiện an toàn cho các lái xe yên tâm làm việc.
Trung tâm vận tải

Xem thêm...

Đăng ký nhận thông tin & Chương trình khuyến mại