Ban giám đốc

Giới thiệu: Ban giám đốc Minh Việt bao gồm 5 thành viên chủ chốt. Cùng với kiến thức chuyên môn từ 10 năm trở lên, mỗi thành viên đều mong muốn được cống hiến cho thành công trên từng chuyến đi của khách hàng. Kết hợp lại, họ trở thành linh hồn của Minh Việt, mang đến sự vững bền cho thương hiệu công ty cho tới nay.
Trách nhiệm: Giữ vai trò hoạch định chiến lược cho công ty. Mỗi vị trí sẽ chịu giám giát từng nhiệm vụ liên quan tới kinh doanh, marketing, tài chính, đầu tư. Tổng giám đốc sẽ là người kiểm soát chung và nhận định phương hướng phát triển.
Mục tiêu: Mang lại công việc ổn định, lâu dài cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, tạo tình đoàn kết và gắn bó trong tập thể Minh Việt.
Ban giám đốc

Xem thêm...

Đăng ký nhận thông tin & Chương trình khuyến mại