Giới thiệu phòng ban

Giới thiệu: Công ty Minh Việt bao gồm 5 bộ phận chính: Kinh doanh, Điều hành, Trung tâm Vận tải, Kế toán và Hành chính-Nhân sự.
Trách nhiệm: Phòng kinh doanh và Điều hành sẽ nhận chương trình và điều phối hệ thống hơn 300 xe của Minh Việt. Phòng kế toán có chức năng kiểm soát tài chính, nguồn vốn đầu tư xe và cân đối thu chi. Hành chính-nhân sự chính là tiếng nói của Minh Việt. Đây là nơi quản lý toàn bộ các văn bản, quy định của Bộ giao thông liên quan đến an toàn dành cho xe và lái xe.
Mục tiêu: Ổn định và tăng cường nguồn khách, điều hành xuyên suốt đội ngũ lái xe. Đảm bảo nguồn vốn tài chính vững bền, tuyên truyền, thực hiện đúng các quy định dành cho kinh doanh phục vụ khách du lịch và hoàn thành đầy đủ lợi ích cho toàn bộ nhân viên công ty Minh Việt.
Giới thiệu phòng ban

Xem thêm...

Đăng ký nhận thông tin & Chương trình khuyến mại