Về Chúng Tôi  Các thành tích của Minh Việt

Các thành tích của Minh Việt

Công ty Minh Việt từ khi thành lập chính thức vào năm 2000 đã luôn nằm trong danh sách các doanh nghiệp vận tải hành khách uy tín, trong thành phố Hà Nội nói riêng và miền Bắc Việt Nam nói chung. Để đạt được những thành tích này, toàn thể đội ngũ lãnh đạo cũng như cán bộ nhân viên công ty đã luôn nỗ lực phấn đấu từ những ngày đầu tiên.
Viet Nam's top 5 car tourism companies in 2009
Viet Nam's top 5 car tourism companies in 2009
Doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô tốt nhất Việt Nam năm 2009
Viet Nam's top 5 car tourism companies in 2016
Viet Nam's top 5 car tourism companies in 2016
Doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô tốt nhất Việt Nam năm 2016
Viet Nam's top 5 car tourism companies in 2017
Viet Nam's top 5 car tourism companies in 2017
Doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô tốt nhất Việt Nam năm 2017
Viet Nam's top 5 car tourism companies in 2018
Viet Nam's top 5 car tourism companies in 2018
Doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô tốt nhất Việt Nam năm 2018
Viet Nam's top 5 car tourism companies in 2019
Viet Nam's top 5 car tourism companies in 2019
Doanh nghiệp kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô tốt nhất Việt Nam năm 2019
Chứng nhận ISO 9001:2015
Chứng nhận ISO 9001:2015
Chứng nhận ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển khách bằng ô tô
01
02
03
04
05
06
Test
Đăng ký nhận thông tin & Chương trình khuyến mại