Thông báo thay đổi Website và tên miền email của Công ty TNHH Dịch Vụ Minh Việt

Với mục đích tạo sự đồng nhất cho thương hiệu Minh Việt Trans trên các phương tiện thông tin liên lạc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng và chính xác trong việc liện hệ, trao đổi thông tin giao dịch qua email với khách hàng và đối tác được dễ dàng hơn, Công ty TNHH Dịch Vụ Minh Việt xin thông báo về việc thay đổi Website và tên miền email giao dịch của mình, cụ thể như sau: