Quy trình tuyển dụng Minh Việt

Trải qua gần 20 năm Xây dựng và phát triển, Minh Việt đã gặt hái không ít thành công, trở thành công ty hàng đầu về vận chuyển khách du lịch tại thị trường Hà Nội. Mỗi thành công mà Minh việt có được đều ghi nhận dấu ấn công sức và sự cống hiến của những thế hệ CBNV đã đi cùng Minh việt theo năm tháng.