Xe Limousine

Thông số cơ bản

Số chỗ: 29

Số hành khách tối đa: 29

Dây an toàn: 29

Nhiên liệu: Máy dầu

GPS: 01

Ô: 06

Túi cứu thương: 01

Bình cứu hoả: 01